Föreningen

Linköpings Djurskyddsförening bildades 1886 och har sitt verksamhetsområde i Östergötland.
Linköpings Djurskyddsförening har ca 300 medlemmar.

Föreningens uppgifter är som det framgår av stadgarna:
  • att ge allmänheten ökade kunskaper om djur och deras levnadsförhållanden samt därigenom väcka intresse för djurens skydd
  • att hjälpa allmänheten med råd och upplysningar i djurskydd
  • att samverka med myndigheterna i djurskydds- och djurvårdsfrågor
  • att vara opinionsbildande organ för djurskydd och djurvård
Enligt stadgarnas syfte arbetar föreningen för närvarande med bland annat följande:
  • kontaktorgan då det gäller djurskötsel och djurvård med läns- och distriktsveterinärer
  • söker skaffa hem åt vilsekomna eller vanskötta djur
  • bereder plats för djur på föreningens djurhem
Vårt arbete för djuren är helt beroende av frivilliga ekonomiska stöd, ditt bidrag
är av stor betydelse 
 för att vi ska kunna fortsätta vårt arbete för djuren. "
Swisha oss gåva 123 - 034 56 45

Avbytarkalender

På helger behövs så kallad avbytarpersonal. Det finns ett morgon- och ett eftermiddagspass på helger. Är du intresserad av att hjälpa till så maila eller ring oss för mer information. Du måste vara minst 18 år för att få bli volontär. 

Här i kalendern kan du se vem det är som jobbar på djurhemmet.

  

Förtroendevalda & Dokument

Ordförande
Annelie Daging

Vice ordförande
Monica Möller Nordh

Kassör
Agneta Annerud

Sekreterare
Elisabeth Nero

Ledamöter
Anette Sikvall-Ivarsson
Eva Andersson
Hans Krumlinde

Valberedningens sammankallande
Åke Hultgren
Valberedare
Karl-Gustav Seidilitz

Volontärsamordnare
Elisabeth Nero

Webmaster
Anette Sikvall-Ivarsson